Thành viên - BPlus Thiết Kế Thi Công Nội - Ngoại Thất Công Trình

Thành viên

 

Cơ cấu nhân sự công ty TNHH Nội – Ngoại thất B Plus:

1. CEO:  KTS. Thái Quang Vũ

Tốt nghiệp Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng

2. Phụ trách khu vực TP. HCM: KTS. Nguyễn Hữu Pháp

Tốt nghiệp Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

3. Phụ trách kỹ thuật, đơn hàng: KS. Phạm Chí Hiếu

4. Phụ trách thi công mỹ thuật, chỉ trang trí: Hoạ sỹ. Lê Ngọc Thế

Tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Nha Trang

5. Phụ trách phân xưởng: Võ Dương